PLASTIFIKACIJA METALA

EN
levo
desno
back
 
 

Plastifikacija metalnih predmeta velikih dimenzija


Peć sa kabinom za pečenje - razlivanje boje u prahu na temperaturi od 180oC do 200oC dimenzija: 9000x2500x3500 mm

Rastapanje praha
Predmeti na čijoj se površini nalaze čestice praha, prenose se pomoću transportera i unose u peć. Temperatura pečenja iznosi od 180 ºC do 200ºC, a vreme pečenja je od 10 do 20 minuta, u zavisnosti od sastava praha, materijala koji se obrađuje i njegove masivnosti. Kod pečenja se najpre otapaju delići praha i razlivaju po čitavoj površini predmeta tako da daju homogeni sloj koji se na kraju stvrdnjava. Dimenzije peći u kojoj se vrši otapanje i učvršćivanje su 9000 mm x 2500 mm x 3500 mm.
donja linija