PLASTIFIKACIJA METALA

EN
back
 
 

Veliki izbor nijansi za plastifikaciju metala


Praškasto lakiranje je postupak oplemenjivanja i zaštite površine materijala, koji u poslednje vreme doživljva pravi procvat. Nanošenje boje u prahu
Strujanjem vazduha pod pritiskom dovodi se fino raspršen prah do mlaznice (raspršivača) gde se naelektriše negativnim nabojem. Postupkom naelektrisanja omogućeno je da čestice praha, kada dođu u blizinu uzemljenog predmeta koji se obrađuje, bivaju privučene na predmet elektrostatičkim silama. Čestice praha prianjaju na predmet čvrsto, tako da prilikom upotrebe visećeg automatskog transportera za prenošenje elemenata, ne dolazi do odvajanja. Elektrostatičkim nanošenjem praha postiže se ujednačena debljina nanetog sloja.
Ovaj postupak se odvija, u za to namenjenoj, prolaznoj kabini. Vođenje radnih predmeta kroz kabinu ostvareno je visećom automatskom transportnom linijom sa mogućnošću regulisanja brzine kretanja.
Ovim postupkom moguće je plastificiranje aluminijumskih, čeličnih profila i limova, oluka, kovanog gvožđa, kapija, ograda, delova mašina i sl.
Na ovaj način pored površinske zaštite materijala, projektantima je pružena mogućnost šireg izbora u svim granama privrede s obzirom na kvalitet i spektar boja koje im stoje na raspolaganju.
donja linija