O NAMA

Naš cilj, visok kvalitet usluga, ostvarujemo uz sprovođenje i stalno poboljšavanje Sistema menadžmenta kvalitetom usaglašenog sa zahtevima standarda kvaliteta ISO 9001:2015.

Misiju i viziju našeg poslovanja predstavili smo kroz Politiku kvaliteta i sledeće aktivnosti:

  • Sprovodjenje mera za poboljšanje zadovoljstva korisnika usluga
  • Stalnu modernizaciju opreme i obuku kadrova
  • Opredeljenje za čiste tehnologije i eco-friendly materijale u procesu rada
  • Razvijanje dugoročnih partnerskih odnosa sa dobavljačima i korisnicima usluga
  • Upravljanje rizicima i prilikama pred kojima se organizacija nalazi
  • Briga za zaposlene i njihovo aktivno uključivanje u planiranje, sprovodjenje i vrednovanje svih aktivnosti u procesu pružanja usluga.

Plans doo je porodična firma osnovana 1998. godine u Novom Sadu, sa ciljem obavljanja usluge površinske zaštite metala postupkom plastifikacije koja najveću primenu nalazi u oblasti gradjevinarstva i metalske industrije.

Stručnost našeg tima, utemeljena na višegodišnjem iskustvu, kao i kontinuirano unapredjivanje procesa proizvodnje učinili su nas prepoznatljivim na tržištu kao firmu koja pruža usluge visokog kvaliteta.