USLUGE

PLASTIFIKACIJA METALA

Plastifikacija metala obuhvata niz tehnoloških postupaka koji se sprovode sa ciljem kvalitetnog, ekonomičnog i ekološki prihvatljivog bojenja metala od kojih su najčešći aluminijum i pocinkovani čelik.

Hemijska priprema metala

Hemijska priprema metala

Kvalitetna hemijska priprema omogućava veliku postojanost boje na aluminijumskoj površini (testirano na 1000h u slanoj komori)

Peć za polimerizaciju praha

Peć za polimerizaciju praha

Plastifikacija predmeta do 7,5 metara dužine

Nanošenje boje u prahu

Nanošenje boje u prahu

Pružamo mogućnost ručnog ili automatskog nanošenja praha

Kontrola kvaliteta

Kontrola kvaliteta

U procesu kontrole kvaliteta vrši se merenje debljine nanosa i kontrola adhezije boje na površini metala.